PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU V HOSTIVICÍCH

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Moderní, nově zrekonstruovaný dům s malou zahrádkou, terasou tak akorát velkou k tomu, abyste si na ní dali snídani nebo pozvali pár přátel na grilovačku. Přesně takový mám pro vás v Hostivicích.

 

Majitelé žijí dlouhodobě v zahraničí a mírný vliv takové té milé exotičnosti, kterou známe hlavně z filmů a seriálů, je znát. Když do domu vstoupíte přes zasklené zádveří, ocitnete se rovnou v obývacím pokoji s kuchyní. Tento prostor je nejen centrem veškerého dění v domě a společně s terasou, na kterou se dostanete francouzskými dveřmi, bude hostit většinu vašich domácích aktivit, ale zároveň slouží jako křižovatka do všech ostatních koutů domu.

 

V přízemí naleznete dále také ložnici, šatnu, koupelnu s vanou a toaletu, to vše jako jeden logický celek za posuvnými dveřmi. Sanita je provedena v elegantním retro stylu, byly zde použity kvalitní kovové prvky v kombinaci dřevěným nábytkem a celek působí naprosto kouzelně a přitom prakticky.

 

Kuchyňská linka je velká, obsahuje veškeré myslitelné spotřebiče jako je vestavěná myčka, trouba, mikrovnlka, lednice a varná deska na samostatném ostrůvku orientovaná tak, že když budete vařit, uvidíte na svou rodinu v obývacím pokoji a budete tedy součástí společenského života v místnosti. Úložných prostor má linka spousty a i ze strany obývacího pokoje najdete skříňky – ať už ty na víno, nebo na jídelní servis.

 

Dřevěná pracovní deska ladí s dřevěným jídelním stolem a židlemi, stejně jako se schodištěm do patra, které je částečně kryté za příčkou. V té je vnořena televize včetně elektroinstalace a i díky tomu působí celá místnost zcela kompaktně. Designově prostor doplňuje přiznaná kamenná zeď, působící jako příjemný ozvlášťnující prvek.

 

V patře nalzenete dvě ložnice, které navzdory tomu, že se jedná o místnosti s částečně skoseným stropem, mají nadstandardní světlou výšku, takže zkosení absolutně neomezuje využití místnosti, rozmístění nábytku, ani pohyb u stěn. Všechna okna v patře jsou vertikální a vidíte z nich do okolí, nikoliv pouze na nebe.

 

Dále se v patře nachází koupelna se sprchovým koutem a toaletou a jako bonus menší místnot, která je aktuálně vybavena pracovním stolem a policovými skříněmi, kdy lze výborně využít jako pracovna.

 

Venkovní posezení láká ke snídaním i večeřím pod širým nebem a pokud by se nebe náhodou zatáhlo nebo naopak slunce příliš pálilo, jsou nad terasou nainstalovány vodící dráty pro stíníci plachty.

 

Ve vedlejší budově najdete solidní kůlnu na nářadí, dílnu, či sklad věcí co nepatří do domu a přístřešek na zaparkování auta, pod který se dostanete skrze bránu s motorovým pohonem.

 

Dům je vytápěný primárně plynovým kotlem. Vedle toho je v každé místnosti klimatizace s přitápěním, takže výkyvy teplot můžete snadno kompenzovat v každé místnosti zvlášť a to i dálkově přes internet. V přízemí je všude mimo ložnice podlahové vytápění, v patře radiátory.

 

Hostivice jsou malé město, které bezprostředně sousedí s pražskými čtvrtěmi Řepy, Zličín a Ruzyně. Jsou zcela občansky vybavené, najdete zde Lidl, spoustu menších obchodů i institucí, samozřejmostí jsou restaurace a 100 metrů od domu je nádraží, ze kterého jezdí každou chvíli vlaky všemi směry, zejména do sousední Prahy.

 

Letiště Václava Havla je nedaleko a dům je proto vhodný i pro lidi, kteří často cestují po světě, nebo pro cizince, kteří chtějí snadno svůj druhý domov propojit s tím prvním.

Are you looking for a modern, newly renovated house with a small garden and a terrace big enough to invite some friends over for a BBQ? Well, I have the perfect one for you in Hostivice.

 

The owners have been living abroad for a long time, and there’s a slight influence of that such lovely exoticism that we know mainly from movies and TV. When you enter the house through the glass vestibule, you’ll find yourself directly in the living room with the kitchen. This space is not only the center of all happenings in the house, and together with the terrace, which you can reach through the French doors will host most of your domestic activities. But it also serves as a junction to all other corners of the house.

 

On the ground floor you will also find the master bedroom with dressing room, full bath – all as one logical unit behind a sliding glass door. The fixtures are made in a elegant retro style. High quality metal elements were used in combination with wooden furniture. Absolutely magical and at the same time practical.

 

The kitchen is large. It contains all conceivable appliances, including built-in dishwasher, oven, microwave, refrigerator, and a hub on a center island oriented so that you when you cook, you can see your family in the living room and thus be part of the social life in that room. The line has a lot of storage space and you can also find cabinets on the side of the hub for either wine or for dining service.

 

The wooden worktop matches the wooden dining table and chairs as well as the staircase to the upper floor, which is partially covered behind a partition. The TV is embedded in it, including the electrical installation, and thanks to this the whole room looks quite compact. In terms of design the space is complemented by an exposed stonewall, which acts as a pleasant distinguishing element.

 

Upstairs you will find 2 bedrooms which, despite the fact that there are rooms with partially slanted ceilings, have an above standard headroom so that the slanting absolutely does not limit the use of the room, the placement of the furniture or the movement of the walls. All the windows on the 1st floor are vertical and you can see the surroundings, not just the sky.

 

Furthermore, on the 1st floor there is a bathroom with a shower and toilet and as a bonus a smaller room which is currently equipped with a desk and shelf which could be used as an office.

 

Outdoor seating invites you to have breakfast and dinners under the open sky, and if the sky happens to be overcast or the sun is too hot, guidewires for shades are installed above the terrace.

 

In the adjacent building you will find a solid shed for tools or workshop or storage for things that just do not belong in the house, and a carport accessed through a motorized gate.

 

The house is heated primarily by a gas boiler. Additionally, there are independent AC units with heating in each room, so you can easily compensate for temperature fluctuations in each room separately, even remotely via the Internet. On the ground floor. There is underfloor heating everywhere except the bedrooms and radiators on the 1st floor.

 

Hostivice is a small town immediately adjacent to the Prague districts of Řepy, Zličín and Ruzyně. It is fully equipped, you will find a Lidl, a lot of smaller shops and institutions, restaurants are a matter of course and there is a railway station 100 meters from the house, what prompt service to various destinations including Prague.

 

Václav Havel international airport is nearby making the house also suitable also for for people who often travel around the world, or for foreigners who want to easily connect their second home with their first one.

30.000,- / měs. + zálohy na energie a služby
1180,- voda, odpady, kanalizace; 1000,- elektřina; 2800,- plyn)

MÁTE ZÁJEM O TENTO PRONÁJEM? PROSÍM VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ

Jak dlouho plánujete v nájmu zůstat? *
Zvládnete bez problémů platit nájemné a vstupní náklady? *
Byl jste někdy Vy nebo Váš spolubydlící soudem potrestán za úmyslný trestný čin? *
Vyplněním všech údajů pomůžete pronajímateli v rozhodování při výběru ze zájemců. Údaje mohou být použity pro ověření bonity zájemce ve veřejných rejstřících a nebudou využity k jinému účelu. *