Velké finále aneb Administrátor Aleš

Džunglí administrativy suchou nohou

Po vyřešení hlavního rébusu, kdo se stane novým majitelem nemovitosti, nastupuje skutečná džungle papírování a dalších procesů. Pro ukočírování všech nutných procesů je tu Aleš, který má veškerou administrativu pod palcem. Jeho role spočívá zejména v dohledu nad řádným průběhem smluvních procesů. Koordinuje komunikaci mezi právníky, prodávající a kupující stranou od podpisu rezervační smlouvy až do úplného závěru. Zajišťuje zaneseni připomínek do smluv, dohlíží na to, aby finanční toky vedly správným směrem, je doprovodem prodávajícího a asistentem při podpisování smluv, zajišťuje komunikaci s katastrálním úřadem, a nakonec zajistí i předávací protokol. Vrchol tedy přichází až v základním táboře, kdy je vše na svém místě. Kupec ve své nemovitosti a peníze v portmonce prodávajícího. Pak nemovitost začíná žít novým životem. Ale to už je jiný příběh…